Informatie over schuldsaldoverzekering

Bijna iedereen kent deze verzekering. Deze overlijdensverzekering wordt meestal gesloten wanneer u grote bedragen leent, zoals bij een hypothecair krediet. Het is een tijdelijke verzekering die loopt zolang uw lening loopt. Indien u sterft vóór u de lening volledig hebt afbetaald, zal de verzekeraar de rest van uw lening terugbetalen. Zo is uw gezin financieel beschermd en kan het in het eigen huis blijven wonen.

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is geen wettelijke verplichting. Maar in de praktijk zullen de meeste kredietgevers u enkel een grote lening toestaan als u ook een schuldsaldoverzekering voor die lening afsluit. Maar ook als u er niet toe verplicht wordt is het sluiten van zo'n verzekering aan te raden, want goed voor uw gemoedsrust.

De premie voor uw schuldsaldoverzekering kan u:

  • ofwel in één keer betalen vóór de aanvang van de lening. In sommige gevallen leent de kredietgever u ook het geld om deze premie te betalen;
  • ofwel in kleine schijfjes betalen, verspreid over meerdere jaren. Indien u kiest voor een gespreide betaling, hebt u meestal de premie volledig betaald na 2/3 van de looptijd van de lening. Zo betaalt u dan bv. gedurende 10 jaar een premie voor een lening met een looptijd van 15 jaar.

Wanneer u nog leeft op de eindvervaldag van uw lening, dan stopt de verzekering. U krijgt ook niets terug. De betaalde premie(s) is immers de prijs die de verzekeraar aanrekent voor het risico dat hij loopt/liep om uw lening te moeten afbetalen als u zou sterven. De exacte hoogte van uw premie wordt op maat berekend en hangt af van een aantal factoren: hoeveel u leent, hoe lang u erover zal doen om uw lening terug te betalen, uw leeftijd als u de lening afsluit, uw gezondheidstoestand, enz. De verzekeraar zal u sowieso vragen om een medische fiche in te vullen. In sommige gevallen vraagt de verzekeraar u zelfs om een medisch onderzoek te ondergaan.

Vraag vrijblijvend offerte