Informatie over overlijdensverzekeringen

U wil voor uw partner, kinderen of iemand anders een financieel vangnet creëren zodat ze financieel niet in de problemen komen als u sterft? Dat ze voldoende middelen hebben om bv. alle erfenisrechten of medische kosten af te handelen? Dat uw kinderen nog steeds kunnen verder studeren?

Door een overlijdensverzekering af te sluiten kan u dat bekomen. De verzekeraar zal, als u sterft, een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetalen aan de begunstigden (uw partner, kinderen of iemand anders). Soms gebeurt de uitbetaling niet via één grote som, maar via een rente: een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode. De uitbetaling gebeurt dan aan de 'begunstigden' die aangeduid zijn in het contract. Dat zijn meestal de partner en de kinderen. Er bestaan levenslange en tijdelijke overlijdensverzekeringen:

  • bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente altijd uitgekeerd zodra de verzekerde sterft;
  • bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente enkel uitgekeerd als de verzekerde sterft vóór het contract is afgelopen. Een schuldsaldoverzekering is bv. een soort tijdelijke overlijdensverzekering.

Een uitvaart - begrafenis of crematie - is duur: de kosten zullen al snel oplopen tot enkele duizenden euro, gemiddeld tussen 3 000 en 5 000 euro. Het exacte bedrag is afhankelijk van de persoonlijke wensen van de overledene of van de familie. Die kost zal meestal moeten gedragen worden door de familie en kan hen soms financieel in de problemen brengen. Het is dan ook logisch dat veel mensen willen voorkomen dat de hun uitvaart een financiële zorg wordt voor hun familie.

Die zorg kan weggenomen worden, bv. met een uitvaartverzekering of door te sparen.

De premies voor een uitvaartverzekering moeten ofwel in een keer betaald worden, ofwel gespreid in de tijd, meestal maandelijks. Bij een eenmalige premie betaalt u één keer en zal de verzekering als u sterft een groter bedrag dan de betaalde premie uitbetalen. Bij een in de tijd gespreide premiebetaling kan er een groter verschil zijn tussen wat u aan premie betaalt en het bedrag dat uw familie zal ontvangen: hoe vroeger u sterft, hoe minder premie u zal betaald hebben. Het maximum aantal maanden waarin u premie zal betalen, wordt bepaald in het contract.

Het grote voordeel van een uitvaartverzekering is dat u zich over een zaak geen zorgen hoeft te maken: uw familie zal de kosten voor uw uitvaart niet, of toch zeker niet volledig, hoeven te betalen. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken of u voldoende spaargeld nalaat om een uitvaart te kunnen betalen.

Vraag vrijblijvend offerte