Informatie over familiale verzekeringen

Wordt u aansprakelijk gesteld voor een ongeval in het kader van uw privéleven, dan vergoedt de BA Familiale de slachtoffers. Ze verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade. Ze biedt echter geen bescherming tegen de risico’s die een andere BA verzekering dekt (bijvoorbeeld auto-ongevallen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld).

De BA Familiale komt enkel tussen wanneer u voor een ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

Burgerlijke Aansprakelijkheid’, wat is dat?
‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ is de verplichting om schade veroorzaakt door uzelf of door mensen voor wie u verantwoordelijkheid bent te herstellen. Zo zijn ouders verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen en voogden voor de personen die onder hun hoede staan (bijvoorbeeld ook voogden van dementerenden).

Om voor een ongeval aansprakelijk te worden gesteld, moeten minstens drie voorwaarden vervuld zijn: u moet een fout hebben begaan, anderen moeten schade hebben ondervonden en de schade moet het gevolg zijn van die fout (we spreken dan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

Vraag vrijblijvend offerte