Informatie over brandverzekeringen

Bent u huurder of eigenaar? De woonverzekering – ook wel brandverzekering genoemd – beschermt de waarde van uw huis en uw inboedel én dekt uw aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden, bv. bij een brand in uw woning.

Waarom moet u zich beschermen?

Als huurder of eigenaar van een appartement of een huis loopt u een aantal risico’s: overstroming, brand, inbraak tijdens uw vakantie, glasbreuk,… Niemand blijft gespaard van kleine en grote ongelukken in en om het huis, hoewel u de risico’s kan beperken.

Overstromingen, brand, hagel, sneeuw, natuurrampen: uw woonverzekering dekt heel wat risico’s!

Ze kan een dekking bieden voor:

  • uw materiële bezittingen: schade aan het gebouw en aan de inboedel;
  • uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan andere personen (bv. buren).

U kan een woonverzekering aanvullen met een aantal bijkomende dekkingen.

Verplichte basisdekkingen

De wet zegt dat elke woonverzekering minstens een aantal risico’s moet dekken, zoals brand, explosies of natuurrampen.

Verzekeraars mogen weigeren u tegen natuurrampen te verzekeren als uw woning in een risicogebied staat. Een risicogebied is een zone die herhaaldelijk zwaar onder water staat.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een natuurramp door de minister van Binnenlandse Zaken worden beschouwd als een ‘erkende ramp’. In dat geval worden de slachtoffers niet vergoed door de verzekeraar bij wie ze een verzekering tegen natuurrampen afsloten, maar wel door het Rampenfonds.

Niet-verplichte dekkingen

Je kan je ook laten verzekeren voor bijkomende dekking denk maar aan diefstal.

Wat als u aansprakelijk bent voor schade aan andere personen?

Uw basiscontract kan uw aansprakelijkheid verzekeren. Stel: de wind rukt uw dakgoot los en die verwondt een voorbijganger op het voetpad. Dat slachtoffer ontvangt dan een schadevergoeding via uw woonverzekering. Die verzekering komt tussen voor zowel materiële als lichamelijke schade.

Let op: het gaat niet om een automatische dekking. U beslist zelf of u daarvoor een contract afsluit. Hou de mogelijke risico’s in het achterhoofd en bedenk hoeveel het u kan kosten als u niet verzekerd bent!

Vraag vrijblijvend offerte