BA uitbating - na levering

Verzekert de personen die schade zouden hebben geleden tijdens en na de uitoefening van de beroepsbezigheid van uw onderneming.

De verzekering "Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating" is essentieel voor elke bedrijfsactiviteit.

Vraag vrijblijvend offerte